اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۰۶ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۲۷
اهورا ...۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۳۴
اهورا ...

۰۳ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۳۹
اهورا ...

۱ نظر ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۵۰
اهورا ...

۳ نظر ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۰۱
اهورا ...


تو یادت نیست

اما من خوب به یاد دارم

برای داشتنت

دلی را به دریا زدم

که از آب میترسید.

#سیدعلی_صالحی

۰ نظر ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۳:۲۴
اهورا ...

۲ نظر ۰۳ تیر ۹۶ ، ۰۵:۳۱
اهورا ...

۱۰ نظر ۱۹ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۴۵
اهورا ...

۵ نظر ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۲۶
اهورا ...

۶ نظر ۱۳ فروردين ۹۵ ، ۱۶:۳۳
اهورا ...