اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱ نظر ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۵۰
اهورا ...

۳ نظر ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۰۱
اهورا ...