اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

من مالِ تو،تومالِ من

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۲۷ ب.ظ

۹۶/۰۶/۰۶
اهورا ...