اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است


تو یادت نیست

اما من خوب به یاد دارم

برای داشتنت

دلی را به دریا زدم

که از آب میترسید.

#سیدعلی_صالحی

۰ نظر ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۳:۲۴
اهورا ...

۲ نظر ۰۳ تیر ۹۶ ، ۰۵:۳۱
اهورا ...