اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

۶ نظر ۱۳ فروردين ۹۵ ، ۱۶:۳۳
اهورا ...