اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۰۷
اهورا ...

۰۶ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۲۷
اهورا ...۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۳۴
اهورا ...

۰۳ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۳۹
اهورا ...