اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۰ نظر ۳۰ آذر ۹۴ ، ۱۵:۲۳
اهورا ...

۱۶ نظر ۰۳ آذر ۹۴ ، ۱۵:۳۸
اهورا ...