اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۹ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است۲۷ نظر ۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۲:۰۱
اهورا ...


۲۰ نظر ۲۶ آبان ۹۳ ، ۲۳:۲۰
اهورا ...

۲۰ نظر ۲۵ آبان ۹۳ ، ۰۰:۰۱
اهورا ...

۱۵ نظر ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۹:۵۵
اهورا ...۲۰ نظر ۲۰ آبان ۹۳ ، ۱۹:۳۱
اهورا ...
سه پست جدیدبرای جبران روز هایی که نبودم.....
۲۵ نظر ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۴:۲۸
اهورا ...

۱۰ نظر ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۴:۲۷
اهورا ...

۱۲ نظر ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۴:۲۳
اهورا ...

سلام دوستان

مدتی نخواهم بود......

شرمنده از عدم حضورم

زودبرمیگردم ومحبت هاتون روجبران میکنم.....

التماس دعای فراوان

منتظرم باشید...

یاعلی

۴۰ نظر ۰۲ آبان ۹۳ ، ۰۰:۵۴
اهورا ...