اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۶ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است


۲۳ نظر ۳۰ بهمن ۹۳ ، ۲۲:۳۱
اهورا ...

+سلام

تشکر کردن نشانه محبت است
محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد

ممنون از این که درغیابمان به فکرم بودیددوستان بامعرفت:)

۴۰ نظر ۲۹ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۲۹
اهورا ...

۳۳ نظر ۱۱ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۰۰
اهورا ...

۳۵ نظر ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۲۰
اهورا ...

۲۵ نظر ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۱۶:۱۱
اهورا ...

 

 

۳۰ نظر ۰۳ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۱۳
اهورا ...