اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱۱ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۱ نظر ۳۰ دی ۹۳ ، ۱۵:۵۹
اهورا ...

+پ.ن:سیاس=(سیاستمدار, کسی که سیاست کند)

صرفا جهت اطلاع دوستانی که نمیدانند ندانستن عیب نیست!

۲۴ نظر ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۷:۴۲
اهورا ...

وقتی مردم از کسی تعریف می کنند

کمتر کسی باور می کند

ولی وقتی که از کسی بدگویی می کنند

همه باورشان می شود !!


۱۵ نظر ۲۶ دی ۹۳ ، ۲۲:۳۵
اهورا ...

 

 

۱۳ نظر ۲۳ دی ۹۳ ، ۱۹:۴۰
اهورا ...

۲۶ نظر ۲۰ دی ۹۳ ، ۱۵:۲۹
اهورا ...

۲۸ نظر ۱۸ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۳
اهورا ...

۱۴ نظر ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۵:۲۶
اهورا ...

۱۶ نظر ۱۱ دی ۹۳ ، ۲۱:۵۶
اهورا ...

۲۱ نظر ۰۶ دی ۹۳ ، ۱۷:۱۳
اهورا ...

۲۲ نظر ۰۳ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۳
اهورا ...