اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

سرمازده

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۳۹ ب.ظ

۹۶/۰۶/۰۳
اهورا ...