اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۰ نظر ۱۹ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۴۵
اهورا ...