اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۴ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۹ نظر ۲۷ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۴۱
اهورا ...

 

 

۱۹ نظر ۲۱ فروردين ۹۴ ، ۱۶:۳۸
اهورا ...

۳۴ نظر ۱۱ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۳۳
اهورا ...

 

۲۴ نظر ۰۲ فروردين ۹۴ ، ۲۳:۴۵
اهورا ...