اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

روز بارونی...

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۳۴ ب.ظ۹۶/۰۶/۰۴
اهورا ...