اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است۱۴ نظر ۰۱ بهمن ۹۴ ، ۲۱:۵۲
اهورا ...