اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۳ نظر ۳۰ تیر ۹۴ ، ۰۷:۲۱
اهورا ...

۲۳ نظر ۲۴ تیر ۹۴ ، ۲۰:۱۹
اهورا ...

تابه حال شده است چشمانت راکه ببندی خاطرات جلوی چشمانت رژه روند؟!

این روزهاعجیب این حالم

درگیر حسی غریب تر از غریبم

شاید اینجا تعطیل شود...

۲۱ نظر ۲۲ تیر ۹۴ ، ۰۳:۳۳
اهورا ...

۱۷ نظر ۱۹ تیر ۹۴ ، ۰۳:۳۷
اهورا ...

پروردگارا به حق این شب های عزیز،به کرامت علی(ع) قسمت میدهم

دراین روزها که یکم اوضاع مردمان سرزمینم بر وفق مراد نیست

هیچ دلی غمگین وهیچ چشمی گریان نباشد.

انشاالله هممون عاقبت بخیر بشیم

بخل وحسد از هممون دور

انشاالله

۲۴ نظر ۱۶ تیر ۹۴ ، ۲۱:۳۶
اهورا ...