اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

فایل مورد نظر به علت درخواست مرکز فیلترینگ حذف شد....


۸۱ نظر ۳۱ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۵۷
اهورا ...

نیما یوشیج در جشن یک سالگی فرزندش نوشت:

پسرم!یک بهار،یک تابستان،یک پاییز و یک زمستان رادیدی!

از این پس همه چیزجهان تکراریست؛

جز مهربانی !


۳۸ نظر ۲۹ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۲۷
اهورا ...

رتبه 1- خون مار کبری نوشیدنی موردعلاقه درنیروی دریایی امریکا

رتبه 2-سوپ خفاش

رتبه 3-ترشی بچه موش درچین

رتبه 4-کله پاچه در ایران

رتبه 5-سالادعنکبوت در چین

رتبه 6-معجون مارو عقرب در ویتنام

رتبه 7-بالوت خوراک جنین جوجه در فیلیپین

رتبه 8-سوپ لانه پرندگان تایلند

رتبه 9-چشم ماهی تن دراندونزی

رتبه 10-سوپ سوسک غذای تابستانی درچین

رتبه 11-اسکاموس طبخ غذا با دل و روده ی حیوانات مغولستان

نتیجه گیری :  

کله پاچه ما که خوشمزه بود پس حتما بقیه هم خوشمزن امتحان کنید;)

نتیجه گیری دوم:

هموطن چیزی تا قهرمانی نمونده یه یه سوسکی چیزی بهش اضافه کن

نتیجه آخر:

من عاشق کله پاچه ام


۵۹ نظر ۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۰۹
اهورا ...

شنیدن داستانی جالب از دختر بچه کودکی که به دنیال معجزه بود خالی از لطف نخواهد بود.

یک دختر کوچک به داروخانه رفت و گفت: معجزه دارید؟

-معجزه ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﻋﺰﯾﺰﻡ؟ !

ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮﯼ ﺳﺮ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻡ ﮔﻨﺪﻩ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ ! ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻩ ، ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﻡ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺨﺮﻡ .

-ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ، ﻣﺎ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﻧﻤﯽ ﻓﺮﻭﺷﯿﻢ.

ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ ، ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﯾﺪ .

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺭﻭ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺻﺪﺍﺋﯽ ﮔﻔﺖ : ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﭘﻮﻝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﻪ ، ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﺕ ! ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻮﻥ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ؟ !

ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﻮﺩ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻞ “ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ “. ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﮎ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ. دکتر ارنست گروپ رئیس سابق بیمارستان هانوفر المان ……. چندی پیش این خاطره رو در یک کنفرانس علمی مطرح کرد …. و اون مرد جراح کسی نبود جز …..

پروفسور مجید سمیعی


۳۷ نظر ۲۵ مرداد ۹۳ ، ۱۷:۵۰
اهورا ...

یک لحظه سکوت برای لحظه هایی که خودمان نیستیم "

لحظه هایی هستند
که هستیم
چه تنها ، چه در جمع
اما خودمان نیستیم
انگار روحمان می رود
همانجا که می خواهد
بی صدا........
بی هیاهو.......

همان لحظه هایی که
راننده ی آژانس میگوید رسیدین خانم/آقا
فروشنده می گوید باقی پول را نمی خواهی؟
راننده تاکسی میگوید صدای بوق را نمی شنوی
و مادر صدا میکند حواست کجاست ؟

ساعتهایی که
شنیدیم و نفهمیدیم
خواندیم و نفهمیدیم
دیدیم و نفهمیدیم

و تلویزیون خودش خاموش شد
آهنگ بار دهم تکرار شد
هوا روشن شد
تاریک شد

چایی سرد شد
غذا یخ کرد
در یخچال باز ماند
و در خانه را قفل نکردیم

و نفهمیدیم که رسیدیم خانه
و کی گریه هایمان بند آمد

و .........

کی عوض شدیم
کی دیگر نترسیدیم
از ته دل نخندیدیم
و دل نبستیم

و چطور یکباره انقدر بزرگ شدیم
و موهای سرمان سفید
و از آرزوهایمان کی گذشتیم

و کی دیگر اورا برای همیشه فراموش کردیم.......

" یک لحظه سکوت برای لحظه هایی که خودمان نیستیم "

۴۴ نظر ۲۳ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۵۲
اهورا ...

 در کشور من مردم با نفرت به صحنه بوسیدن دو عاشق نگاه میکنند!!!

اما با اشتیاق برای صحنه اعدام جمع میشوند!!!

زیستن با این مردمان دردناک است.

دکتر علی شریعتی

۷۴ نظر ۲۱ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۴۱
اهورا ...

هرچقدرهم تنهاهستى:

لباسِ خوب بپوش برایِ خودت غذاى خوب بپز

خودت را به صرفِ قهوه ای در یک خلوتِ دنج میهمان کن

براى خودت گاهی هدیه ای بخر ...

وقتی به روح احترام مى گذارى ...

احساسِ سربلندی مى کند ...

آنوقت دیگر از تنهایى

به دیگران پناه نمى برد …!!

۲۹ نظر ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۴۹
اهورا ...

وصیت یک شهید بی ادعا:

مادرم زمانی که خبر شهادتم را شنیدی گریه نکن!حتی زمان به خاک سپاریم هم گریه نکن!

بلکه زمانی گریه کن که:

"مردان سرزمینمان بی غیرت شده و زنان نیز عفت خود را فراموش کنند"

۵۲ نظر ۱۶ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۵۵
اهورا ...

هیچ چیز در طبیعت برای خود زندگی نمیکند

رودخانه ها آب خود را مصرف نمیکنند

درختان میوه خود را نمی خورند

خورشید گرمای خود را استفاده نمیکند

ماه ، در ماه عسل شرکت نمیکند

گل ، عطرش را برای خود گسترش نمیدهد

پس:

زندگی برای دیگران ، قانون طبیعت است . . . 

۴۰ نظر ۱۴ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۰۷
اهورا ...

۳۰ نظر ۱۳ مرداد ۹۳ ، ۰۱:۲۵
اهورا ...