اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

۵ نظر ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۲۶
اهورا ...