اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

طُ

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۰۷ ق.ظ

۹۶/۰۶/۱۳
اهورا ...