اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

گمشده

شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶ ق.ظ

ماآزموده ایم در این شهر بخت خویش

بیرون کشیدباید از این ورطه رخت خویش

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۹۴/۰۳/۲۳
اهورا ...