اهورا...

شاه کلیدツ

شاه کلیدツ

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IRنازَنینا!
تو دِل َاز مَن
به که پَرداخته ای...؟
  #سعدی
۱۵۴ نظر موافقین ۳۶ مخالفین ۱ ۲۲ مهر ۹۲ ، ۱۹:۵۱
اهورا ...

۰ نظر ۲۰ شهریور ۹۶ ، ۰۱:۳۸
اهورا ...۲۰ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۳۱
اهورا ...

۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۰۷
اهورا ...

به اندازه مردم دو کشورِ دور از هم

دلمان برای هم تنگ میشود

و هرشب مردمِ کشورِ من

در خیابان های کشورِ تو

قدم میزنندُ سیگار میکشند

برای همین

روز ها هوای کشور تو اینقدر آلوده است

و مردمان کشور من اینقدر بیمار...

۰ نظر ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۲۴
اهورا ...

۰۶ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۲۷
اهورا ...۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۳۴
اهورا ...

۰۳ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۳۹
اهورا ...

۰ نظر ۲۹ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۵۰
اهورا ...

۳ نظر ۱۰ مرداد ۹۶ ، ۰۴:۰۱
اهورا ...


تو یادت نیست

اما من خوب به یاد دارم

برای داشتنت

دلی را به دریا زدم

که از آب میترسید.

#سیدعلی_صالحی

۰ نظر ۳۰ تیر ۹۶ ، ۰۳:۲۴
اهورا ...

۳ نظر ۰۳ تیر ۹۶ ، ۰۵:۳۱
اهورا ...

۱۰ نظر ۱۹ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۴۵
اهورا ...

۵ نظر ۲۷ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۴:۲۶
اهورا ...

۶ نظر ۱۳ فروردين ۹۵ ، ۱۶:۳۳
اهورا ...۱۴ نظر ۰۱ بهمن ۹۴ ، ۲۱:۵۲
اهورا ...

۱۰ نظر ۳۰ آذر ۹۴ ، ۱۵:۲۳
اهورا ...

۱۶ نظر ۰۳ آذر ۹۴ ، ۱۵:۳۸
اهورا ...

ازسرکویت نبردم حاصلی جزخون دل

پاکدامان آمدم،آلوده دامان میروم

تاتجدید قوای بعدی خدانگهدار

عمری بود بازدرخدمتیم

پیام ها خوانده وتایید میشوند

روزگارتان خوش

۴۹ نظر ۰۸ مرداد ۹۴ ، ۲۲:۱۹
اهورا ...