اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

۱۳ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۰۷
اهورا ...

به اندازه مردم دو کشورِ دور از هم

دلمان برای هم تنگ میشود

و هرشب مردمِ کشورِ من

در خیابان های کشورِ تو

قدم میزنندُ سیگار میکشند

برای همین

روز ها هوای کشور تو اینقدر آلوده است

و مردمان کشور من اینقدر بیمار...

۰ نظر ۱۰ شهریور ۹۶ ، ۰۳:۲۴
اهورا ...

۰۶ شهریور ۹۶ ، ۲۳:۲۷
اهورا ...۰۴ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۳۴
اهورا ...

۰۳ شهریور ۹۶ ، ۱۸:۳۹
اهورا ...