اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۹ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۳ نظر ۳۰ تیر ۹۴ ، ۰۷:۲۱
اهورا ...

۲۳ نظر ۲۴ تیر ۹۴ ، ۲۰:۱۹
اهورا ...

تابه حال شده است چشمانت راکه ببندی خاطرات جلوی چشمانت رژه روند؟!

این روزهاعجیب این حالم

درگیر حسی غریب تر از غریبم

شاید اینجا تعطیل شود...

۲۱ نظر ۲۲ تیر ۹۴ ، ۰۳:۳۳
اهورا ...

۱۷ نظر ۱۹ تیر ۹۴ ، ۰۳:۳۷
اهورا ...

پروردگارا به حق این شب های عزیز،به کرامت علی(ع) قسمت میدهم

دراین روزها که یکم اوضاع مردمان سرزمینم بر وفق مراد نیست

هیچ دلی غمگین وهیچ چشمی گریان نباشد.

انشاالله هممون عاقبت بخیر بشیم

بخل وحسد از هممون دور

انشاالله

۲۴ نظر ۱۶ تیر ۹۴ ، ۲۱:۳۶
اهورا ...

درددل

امان ازماانسان ها

گاه آنچنان درساختاراین موجود ،انسان را میگویم درتحیرم که خدا میداند ذهنم پرمیشود از سوالات گوناگون....

این روزها عجیب از خودم فاصله میگیرم

چیزعجیبی نیست انسان است دیگر ...

راستی چه میشود که کسی خدای اعتمادبه سقف است و یکهو تمام اعتماد به نفسش را ازدست میدهد؟؟

این روزهاعجیب با خودم غریبه ام

شاید دارم تغییر میکنم وخودم نمیدانم

به ادمای اطرافمون بیشترمحبت کنیم اونقدرتوی این فضای مجازی غرق شدیم که معنی خیلی چیزهابرامون رنگ باخت

این روز ها همه چیزشده است مارک وبرند مد ولباس و....

غرق این چیزها شدن خیلی بد است

تا میتوانید فاصله بگیریدخواهشا....

۲۳ نظر ۱۱ تیر ۹۴ ، ۲۲:۱۴
اهورا ...

یادمان باشد

پرنده هم باشیم

یک روزآسمان تمام میشود...

من ودوستان امروز

جاتون خالی:)

۲۱ نظر ۱۰ تیر ۹۴ ، ۰۰:۴۰
اهورا ...

نهم متولد خواهم شد...

دنیا دیگر مثل من نمیبیند

همه ی ما درنوع خود منحصر به فردیم....

لبخندتوراچندصباحی ست که ندیدم یک بار دگر خانه ات آباد بگو -سیب-

۳۷ نظر ۰۸ تیر ۹۴ ، ۰۰:۲۱
اهورا ...

بی توای عهد شکن

بی توای مهرگریز

بی توای حسرت جامانده ازعشقی دلریز

بی تو هم میگذرد.....

رنگ روغن-سه سال پیش-اثر خودمان:)-

۲۵ نظر ۰۷ تیر ۹۴ ، ۰۳:۵۴
اهورا ...