اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۰ نظر ۱۴ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۵۶
اهورا ...