اهورا...

اهورا:
ماانسانهاهمه به انتظارمرگ نشسته ایم
فقط زندگی میکنیم که سرگرم باشیم

***INSTAGRAM ***

AHOORA.BLOG.IR

نخوابیدی!؟

شنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۰۸ ق.ظ

+ خستم
- نخوابیدی؟
+ چرا، ولی هنوزم خستم
- زیاد خوابیدی پس
+ نه اونجوری خسته نیستم
- چجوری پس؟
 + اونجوری که دیگه جون به تن آدم نیس انگار
 - همم، پس لابد دیدی که جانت از بدنت رفته، به چشم خویشتن؟
+ اونو که دیدم، ولی دکتر قرص داد یادم رفته دیگه
- واقعا؟
+ نه، ولی بگم یادمه باز میخواد قرص بده؟
-  راستشو نگو
+ نمیگم، ولی بازم خستم
- خوبه دیگه، آدمیزاد باس خسته باشه
+ ولی اون همیشه خسته نبود، منم وقتی باهاش بودم خسته نبودم، کل شهر رو باهاش پیاده میرفتیم
- همون دیگه، دیوونه، اون موقع داغ بودی، حالیت نبوده، الان یخ کردی، خستگیت پیدا شده...

۹۷/۰۱/۰۴
اهورا ...